اطلاعیه حذف اضطراری تک‌درس

  • دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی می‌توانند از ساعت ۸ روز شنبه ۲۹ اردیبهشت تا ساعت ۱۵ روز یکشنبه ۶ خرداد با مراجعه به سامانه‌ی آموزش منوی «امور ثبت‌نام و ترمیم ← درخواست حذف اضطراری» نسبت به حذف اضطراری تک‌درس اقدام کنند.
  • تعداد واحدهای باقی‌مانده پس از حذف نباید از حد نصاب لازم (۱۲ واحد در مقطع کارشناسی، ۸ واحد در مقطع کارشناسی ارشد و ۶ واحد در مقطع دکتری) کم‌تر شود.
  • برای دانشجویان کارشناسی ورودی ۱۴۰۲ مشمول آموزشِ رایگان، دروس حذف شده اضطراری (W) و دروس مازاد بر برنامه تحصیلی، در مجموع تا سقف ۷ واحد، از پرداخت هزینه معاف است و بیش از آن، مشمول پرداخت شهریه متغیرِ تعیین شده توسط هیئت امنای دانشگاه است.
  • حذف اضطراری بیش از یک درس به هیچ وجه پذیرفته نخواهد شد.
  • به درخواست‌های حذف ارسالی (به هر دلیلی) پس از موعد تعیین شده، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • ​​​​​​​ جزئیات بیش‌تر در این اطلاعیه قابل مشاهده است.