درخواست حذف پزشکی

 

  • از اول خرداد ۱۴۰۳ درخواست‌های حذف پزشکی اعم از تکدرس، نیم‌سال و معافیت از دروس تربیت بدنی، صرفا از طریق سامانه آموزش منوی «خدمات آموزشی > درخواست حذف پزشکی» قابل بررسی و پیگیری خواهد بود. بدین ترتیب فرم‌های کاغذی از تاریخ یادشده قابل پذیرش نخواهد بود.
  • لازم به یادآوری است، با وجود الکترونیکی شدن فرآیند درخواست حذف پزشکی، همچنان مراجعه دانشجو به مرکز بهداشت و درمان (پزشک معتمد دانشگاه) ضروری است.
  • ​​​​​​​ دستورالعمل بررسی موارد غیبت پزشکی در امتحان پایان‌ترم نیز در این آدرس در دسترس است.