«برگزاری کلاس‌های شنبه طبق برنامه قبلی و بدون تاخیر»

به اطلاع می‌رساند کلاس‌های شنبه ۱۲ اسفند طبق برنامه زمانبندی قبلی و بدون تاخیر برگزار می‌گردد.