آگهی پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز دوره‌ی دکتری برای نیمسال اول 1402-1401

آگهی پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز دوره‌ی دکتری برای نیمسال اول 1402-1401

آگهی پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز دوره‌ی دکتری برای نیمسال اول 1402-1401

دانشگاه صنعتی شریف در جهت حمایت از استعدادهای درخشان و در چارچوب ضـوابط وزارت علـوم، تحقیقـات و فناوری از میان دانش‌آموختگان ممتاز دوره کارشناسی ارشد دانشگاه‌های کشور، تعداد محدودی دانشجو در مقطـع دکتری براي شروع به تحصیل در نیمسال اول 1402-1401 به صورت بدون آزمون می‌پذیرد