مراسم دانش آموختگان سال ۱۴۰۳

​​​​​​​ به اطلاع دانشجویان محترم می‌رساند جهت ثبت نام در مراسم دانش آموختگی سال ۱۴۰۳ (که در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ برگزار می‌گردد)، لازم است درخواست احراز دانش‌آموختگی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ از طریق سامانه آموزش به اداره دانش‌آموختگان ارسال گردد.