«بازدید از شرکت‌های طرح کوآپ»


یکی از برنامه‌های جدید دوره کوآپ، برنامه‌ریزی برای بازدید دانشجویان از شرکت‌های حاضر در این دوره‌ها است، تا دانشجویان قبل از ثبت‌نام برای دوره، با حوزه فعالیت‌های شرکت‌ها و موقعیت‌های شغلی موجود برای طرح کوآپ آشنا شوند.
اطلاع‌رسانی بازدید‌ها برای دانشجویان علاقه‌مند به حضور در دوره ۹ کوآپ (بازه کاری تیر تا بهمن ۱۴۰۳) آغاز شده است.
​​​​​​​ برای اطلاع از برنامه هر بازدید‌ و ثبت‌نام، در کانال کوآپ (coopsharif@) عضو شوید.