قانون نظام‌وظیفه در خصوص یک‌بار انصراف

قابل توجه دانشجویان مرد مشمول نظام‌وظیفه:
طبق تبصره ۱ ماده ۳۵ قانون خدمت وظیفه عمومی، هر مشمول در طول تحصیل خود (از دیپلم تا دکتری) فقط یک‌بار مجاز به انصراف از تحصیل (با امکان دریافت معافیت تحصیلی به منظور تحصیل مجدد) است.
به عبارت دیگر پس از انصراف دوم، امکان دریافت معافیت تحصیلی به منظور تحصیل مجدد وجود ندارد و صرفا پس از گذراندن دوران سربازی، امکان تحصیل مجدد وجود خواهد داشت.
​​​​​​​ جزییات بیشتر در خصوص قوانین و مقررات نظام‌وظیفه در زمینه معافیت تحصیلی، در بخش قوانین و مقررات وبگاه مدیریت امور آموزشی دانشگاه در دسترس است.