عدم ارایه خدمات آموزشی در روز شنبه ۲۱ بهمن

 با توجه به قطعی برق ساختمان آموزش در روز شنبه ۲۱ بهمن، امکان ارایه خدمات آموزشی (مرتبط با پذیرش، نظام وظیفه، دانش‌آموختگی و دیگر خدمات آموزشی) در روز شنبه وجود نخواهد داشت.