Responsive Image

اخبار

اطلاعیه‌ها

11 Jun 2022

فراخوان ثبت نام طرح شهید وزوایی بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی...

12 Dec 2021

آگهی پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز دوره‌ی دکتری برای نیمسال اول...

12 Dec 2021

اطلاعیه نحوه پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز در دوره کارشناسی ارشد...

12 Dec 2021

سوالات متداول مربوط به اداره دانش آموختگان

معرفی

حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه مسئولیت اداره کلیه امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه را بر عهده دارد. همچنین تدوین و پیشنهاد اصول کلی در مورد برنامه های آموزشی، تنوع بخشی در بخش آموزش و نظارت بر حسن اجرای آن، تدوین آیین نامه های مختلف آموزشی با کمک مسئولین ذی ربط، ارزیابی کمیت و کیفیت فعالیت های آموزشی اعضاء هیأت علمی و دانشجویان و اداره کلیه کمیته ها و شوراهایی که به موجب آیین نامه ها و ضوابط مسئولیت آن ها به معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی محول شده است، از جمله وظایف این حوزه می باشد.

مطالب بیشتر

تقویم آموزشی دانشگاه

۹ تا ۱۳
بهمن

انتخاب واحد

۷ تا ۱۶ 
خرداد

حذف تک‌درس