21 Feb 2024

نهمين دوره كوآپ دانشگاه صنعتى شريف

20 Feb 2024

دریافت فرم مخصوص میانگین توسط شرکت‌کنندگان در آزمون کارشناسی ارشد

12 Feb 2024

شیوه برگزاری کلاسهای صبح دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ ساختمان آموزش

07 Feb 2024

عدم ارایه خدمات آموزشی در روز شنبه ۲۱ بهمن

07 Feb 2024

فراخوان دستیار آموزشی آز فیزیک ۱ و ۲

07 Feb 2024

مراسم دانش آموختگان سال ۱۴۰۳

07 Feb 2024

تشکیل غیرحضوری کلاس‌های روز شنبه ۲۱ بهمن

31 Jan 2024

زمان‌بندی و راهنمای ترمیم دانشجویان در نیم‌سال دوم سال تحصیلی1403-1402

27 Jan 2024

محدودیت ثبت‌نام در دروس رشته مهندسی کامپیوتر

26 Jan 2024

زمان‌بندی و راهنمای ثبت‌نام دانشجویان در نیم‌سال دوم سال تحصیلی1403-1402

25 Dec 2023

اطلاعیه دانشگاه صنعتی شریف درموردپذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتازدر دوره کارشناسی ارشد براي سال تحصیلی1404-1403

12 Dec 2021

اطلاعیه نحوه پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز در دوره کارشناسی ارشد براي سال تحصیلی 1402-1401

12 Dec 2021

آگهی پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز دوره‌ی دکتری برای نیمسال اول 1402-1401

11 Jun 2022

فراخوان ثبت نام طرح شهید وزوایی بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی 1402-1401

27 Apr 2022

عنوان پرتال خبری

12 Dec 2021

بخشنامه‌ی تسهيلات فرزندان اعضاي هيأت علمي